กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 04 มี.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 593

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลสันกำแพง
มาให้ความรู้ในเรื่องพิษภัยยาเสพติด
มีกิจกรรมการร่วมสนุกมากมาย

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง นายวีระชัย จอมดวง จารุวรพลกุล เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมประชุมพร้อมกัน ณ โรงประชุมโรงเรียนบ้านหนองโค้ง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลสันกำแพง มาให้ความรู้ในเรื่องพิษภัยยาเสพติดมีกิจกรรมการร่วมสนุกมากมาย
ประชาสัมพันธ์
Feature
Link การศึกษา