ชง "หมากรุก" เป็นวิชาบังคับเรียน

วันที่ 25 มิ.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 762

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดศธ. กล่าวว่า จะจัดทำโครงการเด็กไทยคิดเป็นผ่านเกมหมากรุกขึ้น เพราะจากการศึกษาดูงานที่ประเทศรัสเซียพบว่า มีการนำวิชาหมากรุกมาเป็นหลักสูตรหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาบังคับ โดยผลวิจัยระบุว่า เด็กนักเรียนทุกคนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี เป็นแชมป์หมากรุกสากลแทบทั้งสิ้น และเด็กส่วนใหญ่เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว จะไปประกอบอาชีพวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ตนจึงอยากจะฝึกเด็กไทยรู้จักการคิดวิเคราะห์หลายชั้นแบบการเล่นหมากรุกบ้าง และอยากให้เกมหมากรุกเป็นวิชาบังคับหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับป.1-6 

ปลัดศธ. กล่าวต่อว่า เบื้องต้นตนเชิญร.ร.ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างละ 100 แห่ง แบ่งเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย เข้าร่วมโครงการเด็กไทยคิดเป็น โดยในปีนี้จะเป็นการแข่งขันหมากรุกไทย และในปี'57 จะขยายเป็นการแข่งขันหมากรุกสากล 

โครงการนี้จะนำร่อง โดยนำผลการเรียนของเด็กจากปีที่แล้วมาเปรียบเทียบ หากเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีสมาธิดีขึ้น ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เชื่อว่าการนำเกมหมากรุกมาใช้ในการเรียนจะลดพฤติกรรมความรุนแรงลงและจะส่งผลให้เด็กรู้จักคิดมากกว่าใช้กำลัง

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์
Feature
Link การศึกษา