Example Frame

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสคูลเว็บ เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในว...

โรงเรียนสคูลเว็บ เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรม

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" โดยกิจกรรมฐานในครั้งนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการวัดค่าอุณหภูมิโดยฝึกทักษะการอ่านค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ ...

วิดีโอ

ข่าวการศึกษาไทย By enn.co.th

Power by: Startup Design & Network