ศึกษาดูงาน แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 13 ก.ค. 2563
                                           
วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/ สถานที่ เรื่อง ปวช./คน ปวส./คน เอกสาร คลิ๊กดูภาพ
15 สิงหาคม 2561 โรงงานไฟฟ้าพระนครเหนือ ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม และ เครื่องจักรผลิตไฟฟ้า 17 15  
5 กันยายน 2560 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ระบบดาวเทียม การจัดโครงข่าย และเคเบิ้ลใต้น้ำ 66 14  
7 สิงหาคม 2560 สำนักพิมพ์วันทิพย์ จำกัด การสกรีนเสื้อ และธุรกิจสกรีนเสื้อ 10 -  
6 กันยายน 2559 บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด Cabling Contest 2016 11 10  
7-8-9 ตุลาคม  2558 (บ่าย) วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการเจ้าพระยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก
สร้างสื่อการสอน
คณะครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
5 5 ดาวน์โหลด
7-8-9 ตุลาคม  2558 (เช้า) วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการเจ้าพระยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก
สร้างสื่อการสอน
คณะครู โรงเรียนนิธิปริญญา
5 5 ดาวน์โหลด
22 กันยายน  2558 การรถไฟแห่งประเทศไทย ระบบฐานข้อมูลของการรถไฟ และการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ และไคเอนท์ - 17  
21 กันยายน  2558 สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส

การผลิตและบริหารสื่อใหม่วิทยุออนไลน์  และกระบวนการผลิต
และออกอากาศรายการโทรทัศน์

37 17 ดาวน์โหลด
9 กันยายน 2558 บริษัท อิมเมจเมจิกแม็กซ์
แอนิเมชั่น จำกัด
การออกแบบงานกราฟิก ภาพ 3มิติ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 16 10  
1 กันยายน  2558 สถานีตำรวจ
กองบังการตำรวจจราจร
การควบคุมสัญญาณไฟ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
53 10  
11 สิงหาคม  2558 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
นวัตศิลป์ไทย  เทิดไท้องค์ราชนี 152 46  
19 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์ 40  20   
14 สิงหาคม 2557 บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด  Graphic Multimedia ,เกมส์ออนไลน์ ,  22  
14 สิงหาคม 2557 บริษัท เอเซียมัลติมีเดีย จำกัด  Graphic design ,Web Design ,Logo 18   -  
 14 สิงหาคม 2557  บริษัท อิมเมจ เมจิก จำกัด  Graphic design
and Animation,
การ์ตูน 3 มิติ , การผลิตภาพยนตร์
37   17  
20 สิงหาคม 2556 กองบังคับการตำรวจจราจร CCTV ควบคุมจราจร 60  
20 สิงหาคม 2556 การรถไฟแห่งประเทศไทย ระบบงานฐานข้อมูลของการรถไฟฯ  - 35