บริการวิชาชีพ

วันที่ 13 ก.ค. 2563

                                          
วัน/เดือน/ปี แผนก หน่วยงาน/ สถานที่ กิจกรรม ปวช./คน ปวส./คน คลิ๊กดูภาพ

 15 กุมภาพันธ์  2561

การบัญชี

อบรมวิชาการวิชาชีพ

กองร้อยบริการกรมการสารวัตรทหารบก 

15

5

14 กุมภาพันธ์  2561

การบัญชี

อบรมวิชาการวิชาชีพ

สถานที่กองพันทหารสารวัตรที่ 11

10

5

6 พฤศจิกายน 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมหลักสูตรระยะสั้น บริการหลักสูตรระยะสั้น 5 5
4 พฤศจิกายน 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชุมชนซอยสวนเงิน บริการหลักสูตรระยะสั้น 32 -
1, 6 , 13 กันยายน 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสมาคมสตีไทย บริการหลักสูตรระยะสั้น 32 -
30 กรกฎาคม , 6 , 13 กันยายน 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสมาคมสตีไทย บริการหลักสูตรระยะสั้น 11 10
25 สิงหาคม 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดดวงแข บริการหลักสูตรระยะสั้น 11 -
24 สิงหาคม 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดดวงแข บริการวิชาการวิชาชีพ 11 -
21,28 สิงหาคม และ
4 กันยายน 2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อบรมหลักสูตรระยะสั้น 11 -
17 สิงหาคม 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริการหลักสูตรระยะสั้น 43 -
23 กรกฎาคม 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชุมชนแฟลตรถไฟ บริการหลักสูตรระยะสั้น 43 -
8 กุมภาพันธ์ 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชุมชนริมทางโค้งรถไฟยมราช บริการหลักสูตรระยะสั้น
 
- 17
15 ธันวาคม 2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชุมชนซอยพญานาค บริการหลักสูตรระยะสั้น
"การเป็นนักคอมพิวเตอร์มืออาชีพในงานธุรกิจ"
15 -
7-8-9 ตุลาคม (ภาคบ่าย) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างสื่อการสอน
คณะครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
5 5
7-8-9 ตุลาคม (ภาคเช้า) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างสื่อการสอน
คณะครู โรงเรียนนิธิปริญญา
5 5
22  กันยายน  2558 การตลาด โรงเรียนนิธิปริญญา   การการพับเหรียญโปรยทานตนเอง 19 -
19  กันยายน  2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชุมชนคลองส้มป่อย การเพ้นท์กระเป๋าลดโลกร้อนเพื่องานอาชีพ 24 -
4 กันยายน 2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดพระยายัง การผลิตเอกสารพื้นฐานทางธุรกิจ 16 -
19 สิงหาคม 2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดพระยายัง การเป็นนักคอมพิวเตอร์มืออาชีพในงานธุรกิจ 18 -
17 สิงหาคม 2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานโฆษณา - 18
17-18 สิงหาคม 2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดพระยายัง การใช้และการดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง - 10
22 กรกฎาคม 2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย การเป็นนักคอมพิวเตอร์มืออาชีพในงานธุรกิจ 18 -
   การตลาด โรงเรียนสมาคม
สตรีไทย 
อบรมภาษาจีน  10 
  การตลาด การรถไฟแห่งประเทศไทย การเพ้นท์แก้ว - 25
 24 เมษายน  2558 การจัดการทั่วไป  โรงพยาบาลเตชา  อบรมการจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน   11  
27 มีนาคม 2558  การจัดการทั่วไป  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  อบรมการจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน   
23 มีนาคม 2558  คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา  การสร้างสื่อการสอน E-Book 12
23 มีนาคม 2558  คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ ชุุมชนมัสยิดอิสลาม คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 10
18 กุมภาพันธ์ 2558  คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ  โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา  การผลิตเอกสารราชการ 9
18-19 ธันวาคม 2557 คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ การใช้และดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง  15  
24 ตุลาคม 2557 คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ ชุมชนทับแก้ว  การใช้และดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง 
21 ตุลาคม 2557 คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ ชุมชนแฟลตตำรวจ  การใช้และดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง  8 -
23 สิงหาคม 2557 คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ โรงเรียนกิ่งเพชร คืนความสุขให้ประชาชน 7 -
1 กันยายน 2557 คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อบรมวิชาชีพ - 18
23 สิงหาคม 2557 พื้นฐาน โรงเรียนกิ่งเพชร กำไลยางแฟนซี - 4
12 มกราคม 2557 คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ บริษัท Delphin Logistics  จำกัด คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานโฆษณา 6  
20-21 ตุลาคม 2556 คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา การใช้และการดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง 17  
23 สิงหาคม 2556 การจัดการทั่วไป การชุุมชนมักกะสัน การฝึกอาชีพ การทำกล่องรีเมมเบอร์   9
27 กรกฎาคม 2556 การจัดการทั่วไป ท้องสนามหลวง อบรมการทำสร้อยข้อมือลูกปัด   8
2 กรกฎาคม 2556 การจัดการทั่วไป การชุุมชนมักกะสัน สอนการร้อยมาลัยสด   12
 5 เมษายน  2556  การจัดการทั่วไป ชุมชนหลังกรมทางหลวง  สอนการทำกรอบรูป
เปเปอร์มาเช่
 
   12  
29 มีนาคม  2556 การจัดการทั่วไป ชุมชนโค้งรถไฟยมราช สอนการทำกรอบรูป
เปเปอร์มาเช่
  13