ฝ่ายอาคารและสถานที่

วันที่ 13 ก.ค. 2563

             


อาจารย์ชูศรี  อ่วมด้วง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่


อาจารย์สรรเสริญ  หลีจู
หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม /งานโภชนา และงานอนามัย

อาจารย์ชัยทัศน์  ศิริเปารยะ
หัวหน้ากลุ่มงามห้องสมุด

 

 ลำดับที่ เรื่อง  ปีการศึกษา ดาวน์โหลด เอกสาร
 1 แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานฝ่ายอาคารสถานที่ 2558   เอกสาร
 2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการของฝ่าย 2557   เอกสาร
 3 ปฏิทินฝ่ายอาคารสถานที่ 2558   
 4 มาตรฐานงานฝ่ายอาคารสถานที่  2558   
5 สรุปเอกสารดำเนินงาน 2558  


กิจกรรมของฝ่ายอาคารสถานที่ 


ชื่อกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ คลิกดูภาพ
สอบธรรมศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อาจารย์ชูศรี    อ่วมด้วง 
ารฉีดยากันยุงป้องกันไข้เลือดออก 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อาจารย์ชูศรี    อ่วมด้วง 
รับเกียรติบัตร พุทธมามะก 2558 วัดพระยายัง  อาจารย์ชูศรี    อ่วมด้วง 
พิธีแห่เทียนพรรษา 2558 วัดพระยายัง  อาจารย์ชูศรี    อ่วมด้วง 
พิธีแห่เทียนพรรษา 2557  วัดพระยายัง  อาจารย์ชูศรี    อ่วมด้วง   
แหล่งเรียนรู้ 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  อาจารย์ชูศรี    อ่วมด้วง   
 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อาจารย์ชูศรี    อ่วมด้วง   
ติววิชาธรรมะศึกษา 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อาจารย์ชูศรี    อ่วมด้วง   
ทำความสะอาด 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อาจารย์ชูศรี    อ่วมด้วง   
สอบวิชาธรรมะศึกษา 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อาจารย์ชูศรี    อ่วมด้วง
อบรมโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อาจารย์ชูศรี    อ่วมด้วง
อบรมวิธีการดักจับไขมัน 2557   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อาจารย์ชูศรี    อ่วมด้วง