อัลบั้มรูป : โครงการเข้าพรรรษาเจ้าพระยาใส่ใจธรรมะ งานถวายเทียนพรรษา

วันที่ 04 ส.ค. 2563
1