อัลบั้มรูป : โครงการเข้าพรรรษาเจ้าพระยาใส่ใจธรรมะ งานถวายเทียนพรรษา

วันที่ 17 พ.ย. 2562
1