โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผู้บริหารโรงเรียน

วันที่ 17 พ.ย. 2562

นายใจชาย   ปัณนะพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

 

49/1  ม.1  ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
Facebook : ใจชาย ปัณนะพงษ์

 

 

 

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ที่อยู่ 166 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 by Kru Math HCW

โทรศัพท์ 054269284 โทรสาร 054269494 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th