โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล New DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

วันที่ 06 ส.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 12079

การอบรม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล NewDLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
19/7/62 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต สร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ที่อยู่ 166 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 by Kru Math HCW

โทรศัพท์ 054269284 โทรสาร 054269494 อีเมล์ : math101hcw@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th