โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประกาศโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา การเลื่อนประกาศผลการเรียน และการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 17 มี.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 1918

ประกาศโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา การประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

จากสถานการณ์ ภาวะความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 ยังคงเกิดขึ้น ต่อเนื่อง และมีความรุนแรงมากขึ้น โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จึงได้คํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมดังกล่าวและการอยู่รวมกันของนักเรียนเป็นจํานวนมาก จึงมีมติเลื่อน การประกาศผลการเรียนและการสอบแก้ตัวของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ไปประกาศผลการเรียนใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให้ดําเนินการตามกําหนดการเดิม เพื่อให้จบหลักสูตร ตามกําหนดเวลา

สามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Doograde.Online)ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
19/7/62 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต สร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ที่อยู่ 166 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 by Kru Math HCW

โทรศัพท์ 054269284 โทรสาร 054269494 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th