อัลบั้มรูป : เกียรติบัตร ทุ่งสงวิชาการ

#รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ #๒๒เหรียญทอง #๑๒เหรียญเงิน #๕เหรียญทองแดง และ #๓ประกาศนีย์บัตรเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น ๔๒ รายการ โดยในวันอังคาร ที่๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช มอบเหรียญและเกียรติบัตร ให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๕"ทุ่งสงวิชาการ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ...โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้........
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ]