คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 62

ผู้เข้าชม : 229

โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดกระบี่

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
1.เด็กชายภัทรดนย์ บุญนิยม
ตัวแทนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.เด็กชายอาเดล หมัดตะพงศ์
ตัวแทนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เป็นตัวแทนจังหวัดกระบี่ไปแข่งขันระดับประเทศ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2562 ต่อไป
.....โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้.......ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ประจำปีการศึกษา 2559 ‪#‎อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังรายการที่แนบมา‬
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ประจำปีการศึกษา 2559 ‪#‎อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังรายการที่แนบ‬
โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สนใจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๗๕-๖๑๑๒๔๔ เว็บไชต์ http:\\www.panurach.com และ http:\\www.t๔-maharach.ac.th