ค้นหา

ประวัติ

       โรงเรียนบ้านสบกอน  ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ๒๔๖๕ ให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล  ตำบลเชียงกลาง ๑
(นนทราษฎร์บำรุงสบกอน)  
นายนนท์  ทะอินผลกำนันตำบลเชียงกลาง ได้บริจาคที่ดินแปลงนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
ส่วนตัวอาคารเรียนได้ ขอความช่วยเหลือจากราษฎร ช่วยกันสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว 
โดยมี นายหวัน  สืบบุตร 
เป็นครูใหญ่คนแรก และมี นายธวัชชัย ยวงคำ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์
CONNECT WITH US