ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ เมืองทองธานี

เด็กหญิงนฤมล คำปัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนสบต๋ำวิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 30 มกราคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีสบต๋ำเกมส์ ครั้งที่ 7

โรงเรียนสบต๋ำวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 10 มกราคม 2557 ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com