โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม

วันที่ 01 ก.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 497
เมื่อวันที่  1  กันยายน  2560  คณะผู้บริหาร  และครูโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม  และโรงเรียนที่มีผลการจัดการศึกษาเรียนรวมที่เป็นเลิศ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  2  จำนวน 12  โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีกระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ณ  โรงเรียนบ้านท่าช้าง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 4 
อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > special-67
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และโรงเรียนที่มีผลการจัดการศึกษาเรียนรวมที่เป็นเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 12 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีกระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี