โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)

วันที่ 10 ก.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 579

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)   ครั้งที่ ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > special-67

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > special-67
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และโรงเรียนที่มีผลการจัดการศึกษาเรียนรวมที่เป็นเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 12 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีกระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี