โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ครูพิเศษ

วันที่ 16 ก.ค. 2563

ครูพิเศษสายชั้น ป.1ครูพิเศษสายชั้น ป.2


ครูพิเศษสายชั้น ป.3ครูพิเศษสายชั้น ป.4

ครูพิเศษสายชั้น ป.5


ครูพิเศษสายชั้น ป.6


 

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022861748 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th