โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 06 มิ.ย. 2563

  กฎหมายและคดี

  งานบุคคล

  ตรวจสอบภายใน

  นิเทศติดตาม

  นโยบายและแผน

  บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  บริหารทรัพยากรบุคคล

  ส่งเสริมการจัดการศึกษา

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022861748 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th