โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ

วันที่ 05 มิ.ย. 2563
     ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1-2561
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจาราณาและตรวจรับพัสดุ 1-2561
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผู้ชนะ 1-2561
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศแผน 1-2561
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 1-2561
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา 1-2561
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 1-2561
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานพิจรณาผลการประกวดราคา 1-2561
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สัญญาจ้าง 1-2561
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักประกันสัญญา 1-2561
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารประกวดราคาจ้าง 1-2561


     ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติ
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง 2-2562
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจรณาและตรวจพัสดุ 2-2562
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แจ้งทำสัญญา 2-2562
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 2-2562
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2-2562
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศแผน 2-2562
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 2-2562
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้าง 2-2562
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานขอจ้าง 2-2562
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานผลการประกวดราคา 2-2562
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สัญญาจ้าง 2-2562 
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักประกันสัญญา 2-2562
        >>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารประกวดราคา 2-2562

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022861748 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th