โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

วันที่ 05 มิ.ย. 2563

   พิธีแสดงเจตจำนง โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

   ประกาศโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

   ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022861748 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th