โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

บุคลากร

วันที่ 05 ก.ค. 2563


นายวสันต์    กล่อมสุนทร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

 

                                                                                                                               

 นายอรรถพงษ์  เพ็ชรรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

                
นายขนบ   ผดุงหมาย         นายอำนาจ   ยอดปรางค์