ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและมีงานทำ.

ศูนย์แนะแนว ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โรงเรียนวัดดอนหวาย ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Open House Donwai School ปีการศึกษา 2561.

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) สพป.นฐ.2 จัดงานเปิดบ้านวิชาการ Open House Donwai ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ...

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) สพป.นฐ.2 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ...