เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมกับ DLTV

วันที่ 23 พ.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 29
          โดยการนำของนางนพวรรณ   จักษุสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาจอมเทียนพร้อมคณะครูตอบรับนโยบายบริหารการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)  ในช่วงมาตรการป้องกันโรค COVID - 19

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อสำรวจความพร้อมในการเรียนระหหว่างบ้านและโรงเรียน

ติดตามประเมินผลจากเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน (DLTV)
 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยการนำของนางนพวรรณ จักษุสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาจอมเทียนพร้อมคณะครูตอบรับนโยบายบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในช่วงมาตรการป้องกันโรค COVID - 19 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อสำรวจความพร้อมในการเรียนระหหว่างบ้านและโรงเรียน ติดตามประเมินผลจากเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน (DLTV)