ผลสอบ O - NET ป.6

วันที่ 25 มี.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 15
          โรงเรียนวัดนาจอมเทียน ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
การเรียนการสอนเป็นอย่างดี ส่งผลให้มีนักเรียนมีคะแนนผลสอบ O - NET สูงสุดในแต่ละวิชาดังนี้..


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยการนำของนางนพวรรณ จักษุสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาจอมเทียนพร้อมคณะครูตอบรับนโยบายบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในช่วงมาตรการป้องกันโรค COVID - 19 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อสำรวจความพร้อมในการเรียนระหหว่างบ้านและโรงเรียน ติดตามประเมินผลจากเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน (DLTV)