นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 29 พ.ค. 2563
ชื่อหัวข้อ : เกียรติบัตรอบรมปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฯ
รายละเอียด

เกียรติบีตร การอบรมปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา” (6 ชั่วโมง) วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 เกียรติบัตร อบรมLD 62จริง ดาวน์โหลด
1