นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

อัลบั้มรูป : อบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ฯ

วันที่ 17 พ.ย. 2562
[ 1 ][ 2 ] 3