ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กน้อยโรงเรียนสคูลเว็บร่วมอนุรักษ์และสืบสานวั...

เด็กน้อยโรงเรียนสคูลเว็บร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยการปล่อยโคมลอยเนื่องในวันลอยกระทง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fun Course for Smart Kids

ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ว่า การขับเคลื่อนให้สถานศึกษาปลอดภัย เป็นหนึ่งใน 7 วาระเร่งด่วนที่ตนจะขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมซึ่งประชุมวันนี้ตนได้หารือกับตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทย ...
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 ซึ่งแผนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานหลัก ...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา พ.ศ. … ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ...