โรงเรียนวัดบ่อทอง

การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6

วันที่ 11 เม.ย. 2563
ผู้เข้าชม : 1679
คำอธิบาย: https://dltv.ac.th/upload/data/users/5/14929/CMS/images/DLTV%20TELETRINING/30007336_2116648855022787_182350891_n.png
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1กรกฎาคม 2563ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
อนุบาลปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH
 
อนุบาลปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P
 
ประถมศึกษาปีที่ 1  วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน
https://bit.ly/34yLMxb
https://bit.ly/2JTMOdj
https://bit.ly/2yEAzPt
https://bit.ly/2xeftqM
https://bit.ly/2Rpaf2B
https://bit.ly/3e9TUby
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน
https://bit.ly/39RMxSZ
https://bit.ly/2JQSWmD
https://bit.ly/34pWeXn
https://bit.ly/2y4EuVK
https://bit.ly/3c7TYXJ
https://bit.ly/2Xi1WJA
https://bit.ly/3c3y7jX
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3เรขาคณิต
https://bit.ly/3b0yzPW
https://bit.ly/3c79v9U
https://bit.ly/2Rpzcuw
https://bit.ly/2RqM83l
https://bit.ly/2xY0Isi
https://bit.ly/2Va0K8o
https://bit.ly/2JPYRZ4
https://bit.ly/39XCoE4
 
ประถมศึกษาปีที่ 1  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
https://bit.ly/3e9VR84
https://bit.ly/2JOiwZH
https://bit.ly/39QADbS
https://bit.ly/34m444B
https://bit.ly/3e2tZTj
 
ประถมศึกษาปีที่ 1  วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 1
https://bit.ly/3c8NSpJ
https://bit.ly/3c7W6Pd
https://bit.ly/2yNhtXE
https://bit.ly/2xfLij6
https://bit.ly/3c3A1kB
 
ประถมศึกษาปีที่ 1  ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1โรงเรียนของเรา
https://bit.ly/2UV6hRh
https://bit.ly/2RpxUQj
https://bit.ly/2XlZcef
https://bit.ly/3e8YtmA
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
https://bit.ly/2VjeNsc
https://bit.ly/34lSnuu
https://bit.ly/3ei9O3U
https://bit.ly/2XmvjKQ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3วาจานั้นสำคัญนัก
https://bit.ly/2Xp6Xjs
https://bit.ly/2y0l44g
https://bit.ly/3aU7zBK
https://bit.ly/2JTQYCe
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4กล่อมลูกด้วยรัก
https://bit.ly/34o7i7r
https://bit.ly/2UVVerd
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5รู้จักอาขยาน
https://bit.ly/3e7IvZM
https://bit.ly/2UTh4LR
https://bit.ly/3aVNkUj
 
ประถมศึกษาปีที่ 2  วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1
https://bit.ly/2JQ1wlw
https://bit.ly/3aVa6LL
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11627
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11628
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11629
 
ประถมศึกษาปีที่ 2  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1พืชและสัตว์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675
ประถมศึกษาปีที่ 2  ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfv
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709
 
ประถมศึกษาปีที่ 2  ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/28
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576
 
ประถมศึกษาปีที่ 3  วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2356
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2364
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2396
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3315
 
ประถมศึกษาปีที่ 3  วิชาวิทยาศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/70
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206
 
ประถมศึกษาปีที่ 3  ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2715
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2727
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2750
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2760
 
ประถมศึกษาปีที่ 3  ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/37
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/90
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/193
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/787
 
ประถมศึกษาปีที่ 4  วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/46
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/279
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/104
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/323
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/351
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/203
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2การวัด
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4997
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4998
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5001
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5005
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5006
 
ประถมศึกษาปีที่ 4  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/43
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2335
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/761
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/777
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ส่วนต่างๆของพืช
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3485
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4266
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4267
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4669
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3แรง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4811
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4812
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4813
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5029
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5043
 
ประถมศึกษาปีที่ 4  ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/93
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939
 
ประถมศึกษาปีที่ 4  ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/39
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/688
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2607
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3106
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4262
 
ประถมศึกษาปีที่ 5  วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164
 
ประถมศึกษาปีที่ 5  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11722
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11724
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11733
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739
 
ประถมศึกษาปีที่ 5  ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/79
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107
 
ประถมศึกษาปีที่ 5  ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/155
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935
 
ประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/199
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/204
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1510
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1513
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1519
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1520
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1521
 
ประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ร่างกายมนุษย์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4การแยกสาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722
 
ประถมศึกษาปีที่ 6  ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/216
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670
 
ประถมศึกษาปีที่ 6  ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4314
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1432
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1442
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1452
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1456
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1492
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านการเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563ในระดับชั้น อ.2 – ป.6ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1กรกฎาคม 2563ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...อนุบาลปีที่ 2หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wrหน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iGหน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cykหน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOEหน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH อนุบาลปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8bหน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRcหน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนhttps://bit.ly/34yLMxbhttps://bit.ly/2JTMOdjhttps://bit.ly/2yEAzPthttps://bit.ly/2xeftqMhttps://bit.ly/2Rpaf2Bhttps://bit.ly/3e9TUbyหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวนhttps://bit.ly/39RMxSZhttps://bit.ly/2JQSWmDhttps://bit.ly/34pWeXnhttps://bit.ly/2y4EuVKhttps://bit.ly/3c7TYXJhttps://bit.ly/2Xi1WJAhttps://bit.ly/3c3y7jXหน่วยการเรียนรู้ที่ 3เรขาคณิตhttps://bit.ly/3b0yzPWhttps://bit.ly/3c79v9Uhttps://bit.ly/2Rpzcuwhttps://bit.ly/2RqM83lhttps://bit.ly/2xY0Isihttps://bit.ly/2Va0K8ohttps://bit.ly/2JPYRZ4https://bit.ly/39XCoE4 ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยที่ 1ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัวhttps://bit.ly/3e9VR84https://bit.ly/2JOiwZHhttps://bit.ly/39QADbShttps://bit.ly/34m444Bhttps://bit.ly/3e2tZTj ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษหน่วยที่ 1https://bit.ly/3c8NSpJhttps://bit.ly/3c7W6Pdhttps://bit.ly/2yNhtXEhttps://bit.ly/2xfLij6https://bit.ly/3c3A1kB ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1โรงเรียนของเราhttps://bit.ly/2UV6hRhhttps://bit.ly/2RpxUQjhttps://bit.ly/2XlZcefhttps://bit.ly/3e8YtmAหน่วยการเรียนรู้ที่ 2อ่านเขียนเรียนภาษาไทยhttps://bit.ly/2VjeNschttps://bit.ly/34lSnuuhttps://bit.ly/3ei9O3Uhttps://bit.ly/2XmvjKQหน่วยการเรียนรู้ที่ 3วาจานั้นสำคัญนักhttps://bit.ly/2Xp6Xjshttps://bit.ly/2y0l44ghttps://bit.ly/3aU7zBKhttps://bit.ly/2JTQYCeหน่วยการเรียนรู้ที่ 4กล่อมลูกด้วยรักhttps://bit.ly/34o7i7rhttps://bit.ly/2UVVerdหน่วยการเรียนรู้ที่ 5รู้จักอาขยานhttps://bit.ly/3e7IvZMhttps://bit.ly/2UTh4LRhttps://bit.ly/3aVNkUj ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ 1https://bit.ly/2JQ1wlwhttps://bit.ly/3aVa6LLhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/11627http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11628http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11629 ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1พืชและสัตว์http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668หน่วยการเรียนรู้ที่ 2แสงhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfvhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/26หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Familyhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/693หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Schoolhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/709 ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทยhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/28http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576 ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2356http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2364http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2396http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3315 ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์http://dltv.ac.th/teachplan/episode/70http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/2715http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2727http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2750http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2760 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทยhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/37http://dltv.ac.th/teachplan/episode/90http://dltv.ac.th/teachplan/episode/193http://dltv.ac.th/teachplan/episode/787 ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/46http://dltv.ac.th/teachplan/episode/279http://dltv.ac.th/teachplan/episode/104http://dltv.ac.th/teachplan/episode/323http://dltv.ac.th/teachplan/episode/351http://dltv.ac.th/teachplan/episode/203หน่วยการเรียนรู้ที่ 2การวัดhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/4997http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4998http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5001http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5005http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5006 ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัวhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/43http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2335http://dltv.ac.th/teachplan/episode/761http://dltv.ac.th/teachplan/episode/777หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ส่วนต่างๆของพืชhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/3485http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4266http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4267http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4668http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4669หน่วยการเรียนรู้ที่ 3แรงhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/4811http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4812http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4813หน่วยการเรียนรู้ที่ 4แสงhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/5029http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5043 ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/93http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939 ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทยhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/39http://dltv.ac.th/teachplan/episode/688http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2607http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3106http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4262 ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164 ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11722http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11724หน่วยการเรียนรู้ที่ 3สารในชีวิตประจำวันhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11733http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739 ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทยhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/79http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107 ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/155http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935 ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์http://dltv.ac.th/teachplan/episode/199http://dltv.ac.th/teachplan/episode/204http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1510http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1513http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1519http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1520http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1521 ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ร่างกายมนุษย์http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392หน่วยการเรียนรู้ที่ 3สารในชีวิตประจำวันhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747หน่วยการเรียนรู้ที่ 4การแยกสารhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722 ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/216http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670 ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทยhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/4314http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1432http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1442http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1452http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1456http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1492
โรงเรียนวัดบ่อทองขอเชิญคุณครูทุกท่าน นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธ เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โรงเรียนวัดบ่อทอง

ที่อยู่ 1/1 ม.2 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

โทรศัพท์ 025991541 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th