โรงเรียนวัดบ่อทอง

ข่าว 21 มิ.ย.63

วันที่ 22 มิ.ย. 2563
ผู้เข้าชม : 148
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านการเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563ในระดับชั้น อ.2 – ป.6ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1กรกฎาคม 2563ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...อนุบาลปีที่ 2หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wrหน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iGหน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cykหน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOEหน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH อนุบาลปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8bหน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRcหน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนhttps://bit.ly/34yLMxbhttps://bit.ly/2JTMOdjhttps://bit.ly/2yEAzPthttps://bit.ly/2xeftqMhttps://bit.ly/2Rpaf2Bhttps://bit.ly/3e9TUbyหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวนhttps://bit.ly/39RMxSZhttps://bit.ly/2JQSWmDhttps://bit.ly/34pWeXnhttps://bit.ly/2y4EuVKhttps://bit.ly/3c7TYXJhttps://bit.ly/2Xi1WJAhttps://bit.ly/3c3y7jXหน่วยการเรียนรู้ที่ 3เรขาคณิตhttps://bit.ly/3b0yzPWhttps://bit.ly/3c79v9Uhttps://bit.ly/2Rpzcuwhttps://bit.ly/2RqM83lhttps://bit.ly/2xY0Isihttps://bit.ly/2Va0K8ohttps://bit.ly/2JPYRZ4https://bit.ly/39XCoE4 ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยที่ 1ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัวhttps://bit.ly/3e9VR84https://bit.ly/2JOiwZHhttps://bit.ly/39QADbShttps://bit.ly/34m444Bhttps://bit.ly/3e2tZTj ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษหน่วยที่ 1https://bit.ly/3c8NSpJhttps://bit.ly/3c7W6Pdhttps://bit.ly/2yNhtXEhttps://bit.ly/2xfLij6https://bit.ly/3c3A1kB ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1โรงเรียนของเราhttps://bit.ly/2UV6hRhhttps://bit.ly/2RpxUQjhttps://bit.ly/2XlZcefhttps://bit.ly/3e8YtmAหน่วยการเรียนรู้ที่ 2อ่านเขียนเรียนภาษาไทยhttps://bit.ly/2VjeNschttps://bit.ly/34lSnuuhttps://bit.ly/3ei9O3Uhttps://bit.ly/2XmvjKQหน่วยการเรียนรู้ที่ 3วาจานั้นสำคัญนักhttps://bit.ly/2Xp6Xjshttps://bit.ly/2y0l44ghttps://bit.ly/3aU7zBKhttps://bit.ly/2JTQYCeหน่วยการเรียนรู้ที่ 4กล่อมลูกด้วยรักhttps://bit.ly/34o7i7rhttps://bit.ly/2UVVerdหน่วยการเรียนรู้ที่ 5รู้จักอาขยานhttps://bit.ly/3e7IvZMhttps://bit.ly/2UTh4LRhttps://bit.ly/3aVNkUj ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ 1https://bit.ly/2JQ1wlwhttps://bit.ly/3aVa6LLhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/11627http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11628http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11629 ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1พืชและสัตว์http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668หน่วยการเรียนรู้ที่ 2แสงhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfvhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/26หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Familyhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/693หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Schoolhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/709 ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทยhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/28http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576 ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2356http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2364http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2396http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3315 ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์http://dltv.ac.th/teachplan/episode/70http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/2715http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2727http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2750http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2760 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทยhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/37http://dltv.ac.th/teachplan/episode/90http://dltv.ac.th/teachplan/episode/193http://dltv.ac.th/teachplan/episode/787 ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/46http://dltv.ac.th/teachplan/episode/279http://dltv.ac.th/teachplan/episode/104http://dltv.ac.th/teachplan/episode/323http://dltv.ac.th/teachplan/episode/351http://dltv.ac.th/teachplan/episode/203หน่วยการเรียนรู้ที่ 2การวัดhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/4997http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4998http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5001http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5005http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5006 ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัวhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/43http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2335http://dltv.ac.th/teachplan/episode/761http://dltv.ac.th/teachplan/episode/777หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ส่วนต่างๆของพืชhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/3485http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4266http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4267http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4668http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4669หน่วยการเรียนรู้ที่ 3แรงhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/4811http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4812http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4813หน่วยการเรียนรู้ที่ 4แสงhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/5029http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5043 ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/93http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939 ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทยhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/39http://dltv.ac.th/teachplan/episode/688http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2607http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3106http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4262 ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164 ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11722http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11724หน่วยการเรียนรู้ที่ 3สารในชีวิตประจำวันhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11733http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739 ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทยhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/79http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107 ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/155http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935 ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์http://dltv.ac.th/teachplan/episode/199http://dltv.ac.th/teachplan/episode/204http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1510http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1513http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1519http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1520http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1521 ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ร่างกายมนุษย์http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392หน่วยการเรียนรู้ที่ 3สารในชีวิตประจำวันhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747หน่วยการเรียนรู้ที่ 4การแยกสารhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722 ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/216http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670 ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทยhttp://dltv.ac.th/teachplan/episode/4314http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1432http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1442http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1452http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1456http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1492
โรงเรียนวัดบ่อทองขอเชิญคุณครูทุกท่าน นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธ เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โรงเรียนวัดบ่อทอง

ที่อยู่ 1/1 ม.2 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

โทรศัพท์ 025991541 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th