โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 26 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
รายงานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ที่อยู่ 166 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 by Kru Math HCW

โทรศัพท์ 054269284 โทรสาร 054269494 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th