ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองแคว
ค้นหา
ข่าวการศึกษาไทย
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองแคว โดย ผอ.บุศรา เขื่อนแก้ว ครูและบุคลากรได้จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อสนับสนุนให้กับสำนักงาน กศน.มอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ...

CONNECT WITH US

×