Features | คุณสมบัติ

Easy to Update

ใช้งานง่าย ท่านสามารถแก้ไขเว็บไซต์โรงเรียนของท่านเองได้ง่าย แม้ไม่มีความรู้ด้านเว็บไซต์ เพียงท่านใช้งานโปรแกรม Word เป็นท่าน ก็ใช้ระบบจัดการเว็บไซต์โรงเรียนได้

Flexible

มีความยึดหยุ่นสูง ท่านสามารถเพิ่มเติม แก้ไขเมนูต่าง ๆ ได้ อย่างง่ายดาย และสามารถกำหนดให้ซ่อนหรือแสดงเมนูนั้นๆ ได้

Slide & Share

ปรับเปลี่ยนภาพ Slide ที่หนาแรกของเว็บไซต์ได้เอง และ กำหนด Link ให้ Link ไปยังเว็บไซต์ต่างๆได้

Fast & Stable

เข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Server ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยทีมงานผู้ดูแลเว็บไซต์การศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ www.eduzones.com ทำให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ท่านจะออนไลน์ได้ ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง อย่างแน่นอน

Social Network Plugin

เชื่อมต่อกับ Social Network ชั้นนำได้ ไม่ว่าจะเป็น FaceBook Youtube Twitter ทำให้ท่านสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ โรงเรียนของท่าน แต่นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็ว ทันยุค ทันสมัย สร้างความน่าเชื่อถือให้กับโรงเรียน

Map

สามารถใส่แผนที่โรงเรียนของท่าน ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพแผนที่หรือ แผนที่ Google Map ได้อย่างสะดวกด้วยตัวของท่านเอง

Content Partner

ปัญหาอย่างหนึ่งของโรงเรียนคือ การประชาสัมพันธ์ SchoolWeb เชื่อมต่อระบบกับระบบข่าวสารของ www.eduzones.com และ enn.co.th ซึ่งมีผู้เข้าใช้รวมกันกว่า 150000 คนต่อวันทำให้ ท่านประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ กิจกรรมของท่านได้ทันทีที่ลงข่าว ในเว็บของโรงเรียนท่านเอง

Direct Line

สายตรงครูใหญ่ ผู้ปกครองสามารถส่งเมล์ข้อเสนอแนะถึง ผู้บริหารโรงเรียนได้โดยตรง ผ่านระบบส่งข้อความภายในเว็บไซต์

Google Analytics

บันทึกการเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดย Google Analytics Site Stat เพื่อวิเคราะห์สถิติการเข้าชมเว็บไซต์โรงเรียน

More Features | คุณสมบัติอื่นๆ

Easy to Share Photo Albums

เพิ่มภาพอัลบั้มกิจกรรมของโรงเรียนของท่านได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่คลิกเลือกแล้วอัพโหลด

School Calendar

จัดการปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน โดยสามารถกำหนดให้เป็น กิจกรรมภายใน กิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง วันหยุด ได้

School Links

จัดการ Link ต่างๆของโรงเรียนได้เอง