ความเคลื่อนไหว : New Themes!! เพิ่มแบบเว็บไซต์ใหม่อีก 2 แบบ สำหรับลูกค้า Gold Package

ลงเมื่อวันที่ 25/09/2563


New Themes!! เพิ่มแบบเว็บไซต์ใหม่อีก 2 แบบ สำหรับลูกค้า Gold Package


 


SchoolWeb ได้ออกแบบเทมเพลตใหม่และเพิ่มแบบเว็บไซต์ใหม่ให้อีก 2 แบบ ได้แก่  Theme2015-004 และ Theme2015-005


สำหรับโรงเรียนที่ชอบ Layout ตามข้างต้นสามารถใช้งานได้คะ